Vill du ha en mer miljövänlig salong? Tänk på miljön, återvinn!
Här finns information om källsortering samt säkerhet kring frisörprodukter.

KoHF Vägledning om frisörprodukter

KoHF har ställt samman ett häfte som ger information om frisörprodukternas användning och innehåll, samt om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid hantering av dessa produkter.
Källa: https://www.kohf.se/
 

Källsortera & återvinn!

Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
Källa: https://www.sopor.nu
 

Så källsorterar du förpackningarna

Grazette är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamlingen och återvinningen av förpackningar i Sverige. Vi betalar en summa för varje förpackning vi säljer för att man ska kunna återvinna förpackningarna. FTI har gjort en sorteringsguide för att göra det enklare att sortera rätt.
Sorteringsguide: https://www.ftiab.se/sortering.html
 

Registrering och hantering av farligt avfall på frisörsalongen

Som frisör hanterar du vissa produkter som blir farligt avfall. Felaktig hantering kan utgöra stor risk för skada på människa och miljö. 
Ej tömda alternativt oöppnade förpackningar av aerosoler, färger, väteperoxid samt permanentprodukter räknas till farligt avfall. Det är viktigt att inte blanda detta avfall med annat avfall, utan lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.  Samt registrera avfall på Naturvårdsverkets hemsida. Se guide från KoHF: https://www.kohf.se/avfall
 
Gör så här:
1. Sortera ditt avfall och ställ ej tömda alternativt oöppnade förpackningar av typen aerosoler, färger, väteperoxid samt permanentprodukter åt sidan.
2. Sortera kvarvarande avfall som hushållsavfall enligt materialtyp (plats, metall, wellpapp etc). För mer information se:  https://www.sopor.nu
3. Registrera ditt farliga avfall på Naturvårdsverkets hemsida. För mer information se guide från KoHF: https://www.kohf.se/avfall
4. Lämna det farliga avfallet på bemannad återvinningsstation.