Vill du ha en mer miljövänlig salong? Tänk på miljön, återvinn!
Här finns information om källsortering samt säkerhet kring frisörprodukter.

Vägledning frisörprodukter

Vi är medlemmar i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF, och det garanterar att vi följer alla rekommendationer och lagar inom EU. Här kan du finna den broschyr som salongsinnehavare har skyldighet att känna till och följa. Häftet ger information om frisörprodukternas användning och innehåll, samt om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid hantering av dessa produkter.
KoHF Vägledning om frisörprodukter (PDF)

KoHF hemsida

Källsortera & återvinn!

Att återvinna förpackningar är en av de enklaste sakerna alla kan göra för miljön. Det sparar både energi och material istället för att fortsätta förbruka jordens resurser. En schampoflaska eller aluminiumburk tar ca 500 år för naturen att bryta ner. Lämnar man istället förpackningarna till återvinning får man tillbaka energi, råmaterial och koldioxidutsläppen minskar. 8 5% av råvaran fås tillbaka för plast och hela 95 % av den energi som behövs för att göra aluminium fås tillbaka vid metallåtervinning.

Så källsorterar du förpackningarna

Grazette of Sweden är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamlingen och återvinningen av förpackningar i Sverige. Vi betalar en summa för varje förpackning vi säljer för att man ska kunna återvinna förpackningarna. Vi tycker att alla ska göra det och därför har vi gjort en sorteringsguide för våra produkter.
FTIs allmänna sorteringsguide (PDF)

Farligt avfall på frisörsalongen

Som frisör hanterar du många produkter som blir farligt avfall. Felaktig hantering kan utgöra stor risk för skada på människa och miljö. Därför är det viktigt att inte blanda med annat avfall, utan lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.  Till farligt avfall räknas t.ex. följande otömda förpackningar: aerosolflaskor, färgtuber, peroxidflaskor och permanentprodukter. Även färgrester/produktrester/innehåll ska sorteras som farligt avfall. Kontakta lokalt farligt avfall-bolag eller Stena recycling som kan hjälpa dig hitta en lösning för hantering av salongens farliga avfall.