Favoriter
Curl Concept

Permanent

Två olika permanenter beroende på hårkvalité och önskemål om lockar.